Analyse og evaluering

 
Facemedia_analysis_web.jpg

Hos Face Media ser vi kampagnerne som en dynamisk proces, hvorfor vi analyserer og evaluerer kampagnen undervejs for at sikre optimal levering og kvalitet af kampagnen, således dine målsætninger opnås. 

Efter kampagnen udarbejdes en evaluering, hvor vi redegøre for resultaterne og målsætningerne og samler erfaringerne på tværs af mediegrupper. Evalueringen er en essentiel del af kampagnen, da denne danner udgangspunktet for fremtidige kampagner. 

Alt efter hvilke KPI-mål, der sættes, arbejder vi også med dybdegående kendskabsanalyser og evalueringer. Derfor udarbejdes pre- og posttest således det er muligt at måle og evaluere på kendskabsgrad, hvor du får svar på, hvorvidt der er en øget kendskabsgrad hos din målgruppe set i forhold til konkurrenterne på markedet. 

Resultaterne som vi leverer i analyser og evalueringer er handlingsorienterede, hvor vi har fokus på at omsætte dataene til konkret viden, der implementeres i fremtidige strategier. Således kan vi sammen skabe endnu mere målrettet og effektiv kommunikation til målgruppen.