Offline medier

Print

Med print opnår du hurtigt en bred dækning – jo flere indrykninger desto højere frekvens. Vi anbefaler altid at være aktiv på andre medier i samme periode, så der skabes en højere frekvens og genkendelighed for din kampagne på tværs af mediekanaler. 

Brugen af print i markedsføring kan have mange former. Om det er ugeaviser, dagblade, magasiner eller katalogomdeling, så har hvert medie sin unikke egenskab og målgruppe.

 
 • Bredt reach

  Med print opnås bred dækning i målgruppen

 • Segmentering

  Ud fra mediets læserprofil kan du nå ud til din målgruppe

 • Indhold

  Mediet er ideelt til længere budskaber

 • Fokus

  Læserne fordyber sig i indholdet og dermed din annonce

Segmentering

Hvert medie har en læserprofil 

Det er muligt at segmentere på din målgruppe, da de forskellige medier har hver deres læserprofil. Her-udover segmenteres på baggrund af oplagstal, læsertal og pris, så du sikres det mest optimale indkøb. 

Med afsæt i din målgruppe indhenter vi priser og forhandler med de relevante medier. Vi fremlægger en indrykningsplan sammen med den samlede mediestrategi, således der skabes en synergieffekt på tværs af medier.

Medieudviklingen har medført, at der i løbet af årerne er kommet en væsentlig større forskel i alders-grupperne i læsningen af trykte medier. Print har stadig solidt fat i den ældre del af befolkningen, og en undersøgelse af danskernes medievaner viser, at den ugentlige dækning i målgruppen 70+ kun er faldet med 11% i løbet af 10 år. Derimod ser vi et fald på 47% blandt de 35-54 årige. 

Vil du have fat i en yngre målgruppe, er det relevant at annoncere i udvalgte magasiner. Her er målgruppefordelingen mere jævn, idet målgruppen selv skal ud at købe magasinet. Derfor er der et større engagement fra den enkelte læser.

Budskab og indhold

Ideelt til længere budskaber

Print er et medie, der kræver fordybelse fra læserens side, og derfor er mediet ideelt til længere budskaber. Du har mulighed for at indrykke en almindelig printannonce, indgå redaktionelle samarbejder og lave advertorials, hvor du kan gå mere i dybden med dit produkt eller tjeneste. Dermed øges det kvalificerede kendskab. 

Kontakt os her for at høre mere om print, og hvordan det kan integreres i din mediestrategi. 

Har vi fanget din interesse?