Digitale medier

YouTube

På YouTube er det muligt at segmentere nøje, og du kan definere geografi og demografi, så kampagnen skræddersyes til din målgruppe.

I medieplanen fastlægger vi et budget og estimerer reach i målgruppen. Vi opstiller forskellige scenarier, hvor vi kommer med vores anbefaling for bedst anvendelse af budgettet.

 • Segmentering

  Der kan laves brede målgrupper eller oprettes målgrupper ud fra data

 • Målsætning

  Din kampagne optimeres alt efter KPI-mål for kampagnen

 • Video

  Opret annonceflows så målgruppen eksponeres for relevant indhold

 • Strategi

  YouTube kan aktiveres på alle tidspunkter i kunderejsen

Generer omsætning med YouTube

Formater og content med stor effekt

Man kan anvende forskellige videoformater på YouTube, både hvad angår længde og format. Oftest er det instream ads og bumper ads, som giver størst reach til den bedste CPM-pris. Men også her kan det variere alt efter målsætning og målgruppe, hvorfor vi vurderer det fra kampagne til kampagne.

Har du som annoncør været på YouTube i en årrække, og har dit brand eller produkt behov for løbende tilstedeværelse, har YouTube andre engagementsrettede annonceformater. Disse kræver i højere grad en tilpasning end andre formater. Det kan være redigering af video eller integration af produktfeed direkte under selve videoafspilningen.

Segmentering

Definér din målgruppe

Som forbrugere bliver vi mere og mere private online, hvilket naturligvis har indflydelse på YouTube og på de målgrupper, der kan aktiveres. Det betyder, at 1-parts data, interessebaserede målgrupper og tilpassede målgrupper i kombination med tilstedeværelse bliver vigtigt. Nedenfor har vi listet nogle af de mange muligheder, der er for at segmentere på YouTube.

Interessebaseret målgruppe: Her når du ud til brugere med interesse i et bestemt emne eller via brugernes digitale vaner.

In market: In market målgrupper består af brugere, der søger oplysninger om produkter eller tjenester, som du som annoncør udbyder. Her ved vi, at de er i markedet for køb.

Detaljerede demografiske oplysninger: På YouTube kan annoncører nå ud til brugere ud fra den livsfase, de befinder sig i. Eksempelvis er det værdifuldt for en annoncør, som sælger dyrefoder, at vide, at en husstand skal til at anskaffe en hund.

Remarketing: Besøgende på dit website er værdifulde. Vi kan segmentere de besøgende, som har foretaget en handling – og dem, der ikke har foretaget en handling. Derefter kan vi målrette bestemte budskaber på baggrund af den pågældende handling. I forlængelse heraf kan vi målrette besøgende, som ligner dem, der besøger websitet, som vi kender det fra Facebook med lookalike-målgrupper. 

YouTube i en mediestrategi

Det rette mediemix

Alle målgrupper og demografiske segmenter er til stede på YouTube og har hver sin individuelle kunde-rejse. Dette gør, at annoncører, som i dag primært bruger tv, print eller Facebook, kan øge kendskab og produktovervejelse ved at integrere YouTube som en del af mediestrategien.

YouTube kan aktiveres på alle tidspunkter i kunderejsen, og der findes videoformater til alle touchpoints. Mulighederne på YouTube er mange, uanset budgetstørrelse og målgruppe. Hos Face Media arbejder vi på tværs af brancher og har skabt succesfulde kampagner for vores kunder, både når kendskab eller konkrete konverteringsmål skal opnås.

Kontakt os her for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan aktivere YouTube i din mediestrategi.