Aggregerede Hændelsesmålinger forsvinder

Godt nyt fra Meta: Aggregerede Hændelsesmålinger forsvinder

Meta har været ude med en spændende (og lidt uventet) nyhed!

Nemlig at deres Aggregerede Hændelsesmålinger eller Aggregated Event Mesurements (AEM) udgår. 

Dvs. begrænsningen til kun at kunne måle 8 konverteringer som følge af Apples ATT (iOS14 opdateringen) forsvinder. Det er godt nyt for rigtig mange virksomheder.

Og med ophævelsen af AEM følger nogle fordele, som vi har forsøgt at samle op på nedenfor.

1.  Man skal ikke længere prioritere hændelser i Meta 

De aggregerede hændelsesmålinger forsvinder helt og man vil fremover ikke kun være begrænset til at kunne måle 8 hændelser på sit site. Det er godt nyt for alle virksomheder som f.eks. har et global site, hvor flere lande f.eks. kører over samme domæne.

2.  Man kan igen optimere efter værdi (højeste ROAS)

Denne funktion bliver tilgængelig igen uden at man skal konfigurere den inde i AEM, og uden at den tager ”pladser” ud fra de aggregerede hændelsesmålinger (da den del forsvinder). 

3.  Man skal ikke længere verificere domæne eller vælge konverteringsdomæne under sine kampagner

Det er godt nyt for alle som gerne vil måle konverteringer uden for sit eget site (f.eks. et eksternt booking-site), hvor man godt kan få sin pixel installeret. 

Nyheden kommer lidt uden varsel, og der er derfor også nogle ubesvarede spørgsmål og en del tvivl blandt mange om hvordan det her egentlig kommer til at påvirke performance. Samt hvordan det egentlig kan lade sig gøre (da ATT protokollen stadig består).

Vi kommer til at have et ekstra øje på vores kampagner og følge udviklingen nøje og holde jer opdateret med nyheder på området.

Har i spørgsmål til dette eller jeres tracking setup generelt, så ræk ud til os så vi kan tage en snak!

Del indlæg